کد خبر: ۱۱۰۷۷
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۳
سبزوار نیوز/ من یک شهروند سبزواری که تقلب های زیادی رو توتوضیع لباس مدارس میبینم ایا مسئولی هست که صدای مارو بشنوه وقتی این سایت رو دیدم فهمیدم من تنها نیستم

برای لباس فرم بچه هام مدرسه روی پول کتابهاازمابیعانه گرفته وماروبه اقای زمردی واقای صدیقی از خیاطهای طرف قرارداداموزش پرورش هستن معرفی کردن که این افراد ازما تقاضای45000تومان بابت لباس فرم کردن.این درحالیه که فروشگاه شهرماهمون لباس فرم رو20000تومان میده.

به مدرسه مراجعه کردم تابیعانه رو پس بگیرم ندادن گفتن اگه پس بگیری باید بچتو اراین مدرسه ببری وگرنه میتونی ازجای دیگه تهیه کنی ابن مبلغ بیعانه روفکر کن به مدرسه کمک کردی حتی اعتراض کردم قیمت خیاطهاازقیمت اموزش پرورش هم بیشتره مدیر جوابی نداد
موضوع رو ازطریق مسئولین مثل اتحادیه خیاطهاواداره صنعت ومعدن ومجمع امور صنفی پیگری کردم.
درنهایت فهمیدم باتوجه به اینکه این افراد یعنی توضیع کنندگان لباس نه مجوز درستی دارن نه پروانه فروش دارن 
حمایت کننده اینها معاون اموزش پرورش سبزواره که رئیس خانه صنعت معدن هم هست.به همین دلیل درهیچ یک از ادارات جواب درستی نگرفتم یا میگویند به ما مربوط نیست یا رسیدگی می کنیم که تاکنون هیچ رسیدگی نشده.
حال ایا دراین جمهوری اسلامی کسی هست صدای مارابشنود ورسیدگی کند

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: