کد خبر: ۱۱۷۸۶
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۵
عکس:پوریا عوض وردی
گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار

گزارش تصویری/آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام نامزد های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سبزوار
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: