کد خبر: ۱۱۹۲۵
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۸
عکس:پوریا عوض وردی
صبح امروز با حضور معاون وزیر بهداشت و از طریق ویدئو کنفرانس با دستور ریاست محترم جمهور بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی به بهره برداری رسید .

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی


گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی


گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی

گزارش تصویری / افتتاحیه بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: