کد خبر: ۱۲۳۸۵
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۷
عکس : مصطفی قربانی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقیگزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
گزارش تصویری / همایش بزرگداشت ابوالحسن علی بن زید بیهقی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: