استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سبزوار
اذان صبح
۰۵:۱۶:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۰۷
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۴۹
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۴۰
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۱۴