استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سبزوار
اذان صبح
۰۵:۱۷:۱۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۳۹
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۳۴
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۳۷
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۱۳