استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سبزوار
اذان صبح
۰۵:۰۹:۵۶
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۱۵
اذان ظهر
۱۲:۴۵:۵۴
غروب آفتاب
۱۸:۵۴:۵۶
اذان مغرب
۱۹:۱۲:۱۱