استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سبزوار
اذان صبح
۰۴:۴۸:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۱۷:۴۴
اذان ظهر
۱۱:۲۴:۴۵
غروب آفتاب
۱۶:۳۰:۱۳
اذان مغرب
۱۶:۴۸:۴۴