مسابقات كشتي باچوخه
برگزاري مسابقات كشوري كشتي باچوخه شهداي نوده انقلاب
اين مسابقات همه ساله در دهم فروردين ماه با شركت كشتي گيران مطرح از اقصي نقاط كشور و با حضور پرشور مردم و تشويق گرم دوستداران كشتي در نوده انقلاب از توابع شهرستان خوشاب برگزار ميگردد. در مسابقات امسال جناب آقاي سبحاني فر نماينده محترم مردم شهرستان سبزوار در مجلس شوراي اسلامي و جناب آقاي ابراهيمي فرماندار محترم شهرستان خوشاب و جناب آقاي قوي بازو بخشدار محترم مركزي  و ديگر مسئولين شهرستان خوشاب حضور داشتند