آغاز عملیات اجرایی انتقال گاز از سبزوار به جوین

فرماندار جوین گفت: در اجرای آن 1300 میلیارد ریال اعتبار ریالی و چهار میلیون یورو اعتبار ارزی طی 14 ماه هزینه خواهد شد.

ابراهیم جدی کار با قدردانی از خدمات دولت از شهروندان و مدیران ذیربط خواست در تسطیح اراضی و انجام انتقال گاز همکاری لازم را داشته باشند تا این پروژه هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

شهرستان جوین دارای 25 روستای فاقد گاز است که با اجرای این خط انتقال ضمن تقویت و گاز رسانی به این روستاها شهرستان های جغتای، خوشاب و اسفراین نیز از این پروژه بهره مند خواهند شد.

جوین از بخش های پیشین شهرستان سبزوار بود که در سال 1387 به شهرستان ارتقا یافت و هم اکنون دارای دو بخش، چهار دهستان و 51 روستا است.