700 معلول و زن سرپرست خانوار جوین در انتظار تسهیلات اشتغالزایی

کاظم شبانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : 80 نفر از این مددجویان را زنان سرپرست خانوار و مابقی را معلولان تشکیل می دهند.

وی مبلغ مورد نیاز برای تسهیلات مددجویان مزبور را 70 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پرونده این مددجویان تشکیل شده و در انتظار دریافت تسهیلات اشتغالزایی هستند.

وی با بیان اینکه امسال اشتغالزایی برای 200 نفر با اعتبار 20 میلیارد ریال را پیش بینی کرده ایم اظهار کرد: طرح هایی از جمله پرورش طیور سبک، راه اندازی کارگاه های خیاطی و تشکیل شرکت های تعاونی را برای اشتغال مددجویان بهزیستی جوین در نظر داریم.

وی گفت: بهزیستی جوین در سه سال اخیر با اشتغالزایی برای 480 مددجو رتبه اول اشتغال زایی در استان خراسان رضوی را کسب کرده است.

رییس اداره بهزیستی جوین اظهار کرد: همچنین در سال گذشته 130 مددجو حدود 10 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده و مشغول کار شدند.

شبانی با توجه به ناکافی بودن اعتبارات بهزیستی بویژه در بخش اشتغالزایی افزود  : با توجه به افراد پشت نوبت، اعتبارات ابلاغ شده تکافوی نیاز بخش اشتغال نیست و اعتبارات و حمایت بیشتری در این حوزه مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال پایدار باید سقف تسهیلات برای هر مددجو افزایش یابد افزود: علاوه بر افراد پشت نوبت تسهیلات اشتغالزایی حدود 50 درصد از مددجویانی که تاکنون تسهیلات دریافت کرده اند نیاز به ترمیم و افزایش تسهیلات دارند . / ایرنا