رشد 35 درصدی خرید گندم در جوین

محمدرضا حسن آبادی بابیان این مطلب افزود: کشاورزان این شهرستان امسال بیش از 30 هزار و 100 تن گندم به مراکز خرید تضمینی دولتی تحویل دادند
که این رقم در سال گذشته 22 هزار و 500 تن بود.
وی مجموع تولید گندم امسال شهرستان جوین را حدود 38 هزار تن عنوان کرد و گفت: هر چند برداشت گندم در جوین به پایان رسیده اما هنوز تحویل گندم به مراکز خرید ادامه دارد.
وی اظهار کرد: بیش از شش هزار تن گندم برداشت شده به عنوان بذر و مصرف شهرستان ذخیره می شود.
وی گفت: سطح زیرکشت گندم امسال جوین 10 هزار و 800 هکتار بود که با خسارات تگرگ، طوفان و سیل 9 هزار و 500 هکتار قابل برداشت شد.
حسن آبادی افزود: به رغم کاهش سطح زیرکشت نسبت به پارسال تولید گندم در این شهرستان 18 درصد افزایش داشت.
وی افزایش ارقام پر محصول گندم با نیاز به آب کمتر، تغذیه گیاهی و به کار بستن توصیه های کارشناسان کشاورزی را از دلایل افزایش تولید محصول گندم در جوین عنوان کرد.
وی با اشاره به افزایش متوسط عملکرد این محصول در هر هکتار ادامه داد : عملکرد امسال گندم جوین در هر هکتار سه هزار و 900 کیلو گرم بود که نسبت به سال گذشته 100 کیلوگرم در هر هکتار افزایش داشت.
مسوول بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی جوین افزود: این شهرستان در تولید گندم و تحویل آن به مراکز خرید دولتی جزء شهرستان های برتر استان خراسان رضوی است.
جوین با 35 هزار هکتار زمین زیرکشت دارای 12 هزار بهره بردار در بخش های کشاورزی، باغداری، دامپروری و طیور است.
این شهرستان از بخش های پیشین شهرستان سبزوار بود که در سال 1387 به شهرستان ارتقا یافت و هم اکنون دارای دو بخش، چهار دهستان و 51 روستا است .