برج قدیمی زرقان در حال نابودی

در قدیم طبق شنیده ها از اهالی ۲ برج دیده بانی در زرقان وجود داشته است و همچنین تونل های زیر زمینی  ، اما امروزه از این آثار چیزی باقی نمانده است برج کوچه سرا نابود شد و بر روی خرابه های آن منزلی مسکونی ساخته شد،

از برج واقع شده در محل آسیاب رمضان ملک نیز تقریباً فقط بخشی از  یک دیوار باقی مانده است که آن هم در خطر نابودی است امید واریم لااقل مسئولین اداره میراث فرهنگی شهرستان جغتای  نگذارند تنها اثر باقی مانده از قرون گذشته در روستای زرقان نابود گردد.


منبع: زرقان 20