۶۳ شعبه اخذ رای در جغتای آماده برگزاری انتخابات
فرماندار جغتای گفت: از این تعداد ۷ شعبه (۵شعبه ثابت و ۲ شعبه سیار) شهری و مابقی روستایی هستند .
هنرور افزود: به تفکیک بخش در بخش مرکزی ۲۳ شعبه(۱۹ شعبه ثابت و ۴ شعبه سیار) و در بخش هلالی ۳۳ شعبه(۳۲ شعبه ثابت و ۱ شعبه سیار) وظیفه اخذ رای از مردم عزیز را بر عهده دارند.


وی اضافه کرد: قریب ۱۵۰۰ نفر بعنوان اعضای هیئت های اجرائی، نظارت، بازرسی و حفاظت آماده برگزاری انتخابات در شهرستان جغتای می باشند.