راه اندازی ستاد مشترک روحانی و عارف در جغتای

به گزارش سبزوارنیوز به نقل از جغتای سلام، شنیده ها حاکی است مسئولیت این ستاد مشترک را حسین فراشیانی بر عهده دارد. فراشیانی پیش از این در انتخابات مجلس فعال ستاد رمضانعلی سبحانی فر بوده است. البته فعالین این ستاد خوش بین هستند که در روزهای آتی فقط یک نفر از نامزدهای مورد نظرشان در صحنه باقی می ماند.