نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای زرقان مشخص گرديد
به گزارش سبزوارنيوز به نقل از زرقان 20، براساس نتایج اعلام شده پس از شمارش آرا در ۲ صندوق اخذ رأی روستای زرقان نتایج آرای نامزد ها به شرح زیر اعلام شد:
 

حسین زرقانی غلامعلی

۶۱۷

علی اکبر نعمت خواه

۴۸۶

– علیرضا بهشتی فر

464

سید علی خاتمیان

426

احمد زرقانی موسی الرضا

409

رضا زرقانی   نظرعلی

395

حسین زرقانی صفرعلی

390

علی اکبر خلیلی  عزیزالله

۲۷۸

محمد زرقانی رضا علی

۲۳۶