قابل توجه تعزيه دوستان:
معرفي سامانه پخش زنده تعزيه قودجان
به گزارش "سبزوار نيوز"،شهرستان سبزوار به عنوان يکي از مهدهاي هنرهاي نمايشي خصوصا تعزيه،هزاران تعزيه دوست را در خود جاي داده است.
 
سامانه اطلاع رساني حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان قودجان بصورت زنده از ساعت19:30 ببعد،هنرنمايي تعزيه خوانان برجسته ي کشوري که مردم سبزوار با آنها آشنائيت کامل دارند را به نمايش مي گذارد.
 
براي مشاهده ي زنده تعزيه از ساعت19:30 به آدرس اينترنتي WWW.TAZYEH.COMمراجعه نماييد