معدوم سازي آلايش مرغ موعد مصرف گذشته در جوین

دكترافتخارزاده رئيس شبكه دامپزشكي جوين گفت: نظارت بر مراكز عرضه فراورده هاي خام دامي از وظايف سازمان دامپزشكي كشور مي باشد. در همين راستا شبكه دامپزشكي جوين در جهت تامين امنيت غذايي شهروندان داراي واحد نظارت فعال در سطح شهرستان بوده و در ايام تعطيلات عيد نوروز نیز اقدام به تشدید نظارت بر این مراكز مي نماید كه بازديد و بازرسي از مراكز عرضه فراورده هاي خام دامي بصورت مستمر صورت مي پذيرد.

درهمين راستا طي بازديد و بازرسي بعمل آمده از مراكز عرضه مواد خام پروتئيني سطح شهرستان جوين مقدار سي و سه كيلوگرم آلايش مرغ تاریخ مصرف گذشته و غيرقابل مصرف كشف، ضبط ومعدوم گرديد .

واحد نظارت و بازرسي شبکه دامپزشکی جوین از عموم شهروندان درخواست نمود در هنگام خريد گوشت مرغ و آلايش حتماً به تاریخ تولید و انقضاء و دماي نگهداري فراورده توجه و در صورت مشاهده تخلف، آنرا سريعاً به شبکه دامپزشكي شهرستان به شماره تماس 5222130 اطلاع دهند.